Cjenik naših usluga

Korištenje veza do 1 godine – u moru, na kopnu ili kombinirano (6 mjeseci u moru i 6 mjeseci na kopnu)

 
KAT. DPS x Šmax DRY DOCK SEA POINT TERRA MARIS
0 Jet – Ski 13.650,00 13.500,00 17.200,00
I < 7,00 x 3,00 24.120,00 24.300,00 30.660,00
II < 8,00 x 3,00 27.112,50 27.000,00 34.275,00
III < 9,00 x 3,00 30.105.00 29.700,00 37.890,00
IV < 10,00 x 4,00 34.470,00 33.300,00 42.960,00
V < 11,00 x 4,00 38.835,00 36.900,00 48.030,00
VI < 12,00 x 4,00 43.200,00 40.500,00 53.100,00
VII < 13,00 x 5,00 48.375,00 45.000,00 59.250,00
VIII < 14,00 x 5,00 58.500,90 49.500,00 65.400,00
IX < 15,00 x 5,00 64.125,90 54.000,00 71.550,00
X < 16,00 x 5,20 69.075,00 63.000,00 83.850,00
XI < 17,00 x 5,40 86.625,90 72.000,00 96.150,00
XII < 18,00 x 5,60 89.775,00 81.000,00 108.450,00
XIII < 19,00 x 5,80 100.125,00 90.000,00 120.750,00
XIV < 20,00 x 6,00 110.475,00 99.000,00 133.050,00
XV 20,00 x 6,00 > po dogovoru
 • DRY DOCK – korištenje mjesta na kopnu do 1 godine, 4 operacije Travel lifta (2x dizanje i 2x spuštanje), pranje vanjske oplate podvodnog dijela trupa plovila, 4 tegljenja plovila u luci, korištenje stalaka za smještaj plovila na kopnu, 3 dana korištenje veza u moru prilikom svakog spuštanja plovila u more
 • SEA POINT – korištenje veza u moru do 1 godine, 3 dana korištenje mjesta na kopnu i korištenje stalaka za smještaj plovila na kopnu
 • TERRA MARIS – korištenje veza u moru od 01.04. do 30.09. i mjesta na kopnu od 01.10. do 31.03. 2 operacije Travel lifta (dizanje i spuštanje plovila), pranje vanjske oplate podvodnog dijela trupa plovila, 2 tegljenja plovila u luci, korištenje stalaka za smještaj plovila na kopnu
 • CHARTER FEE – za plovila koja se koriste za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter) cijena godišnjeg veza uvećava se za 10%
  * marina Betina zadržava pravo da provjeri namjenu korištenja plovila u luci
 • LOYALTY BONUS – korisnici godišnjeg veza u marini Betina ostvaruju 1% popusta na sve usluge marine Betina za svaki minuli Ugovor o vezu i to samo za plovila registrirana za osobne potrebe – Max.10%
 • PARK CAR – korisnici godišnjeg veza imaju pravo koristiti parkiralište u marini Betina za 1 osobno vozilo za vrijeme trajanja Ugovora o vezu
  * marina Betina ne odgovara za štete na vozilu i stvarima u vozilu za vrijeme korištenja parkirališta
 • VALID DATE – godišnji Ugovor o vezu zaključuje se na određeno vrijeme i to od 01.04. tekuće godine do 31.03. slijedeće godine i prestaje važiti istekom vremena na koji je zaključen.

korištenje veza do 1 mjeseca, do 3 mjeseca ili do 6 mjeseci (od 01.10. tekuće god. do 31.03. slijedeće god.)

 
KAT DPS x Šmax MJESEČNI SEZONSKI ZIMSKI
0 Jet – Ski 2.250,00 5.400,00 8600,00
I < 7,00 x 3,00 4.050,00 9.720,00 15.330,00
II < 8,00 x 3,00 4.500,00 10.800,00 17.137,50
III < 9,00 x 3,00 4.950,00 11.880,00 18.945,00
IV < 10,00 x 4,00 5.550,00 13.320,00 21.480,00
V < 11,00 x 4,00 6.150,00 14.760,00 24.015,00
VI < 12,00 x 4,00 6.750,00 16.200,00 26.550,00
VII < 13,00 x 5,00 7.500,00 18.000,00 29.625,00
VIII < 14,00 x 5,00 8.250,00 19.800,00 32.700,00
IX < 15,00 x 5,00 9.000,00 21.600,00 35.775,00
X < 16,00 x 5,20 10.500,00 25.200,00 41.925,00
XI < 17,00 x 5,40 12.000,00 28.800,00 48.075,00
XII < 18,00 x 5,60 13.500,00 32.400,00 54.225,00
XIII < 19,00 x 5,80 15.000,00 36.000,00 60.375,00
XIV < 20,00 x 6,00 16.500,00 39.600,00 66.525,00
XV 20,00 x 6,00 > PO DOGOVORU
 • MJESEČNI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 mjeseca
 • SEZONSKI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 mjeseca
 • ZIMSKI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu (ovisno o raspoloživim kapacitetima) od 01.10. t.g. do 31.03. s.g., 2 operacije Travel lifta (dizanje i spuštanje plovila), pranje vanjske oplate podvodnog dijela trupa plovila, 2 tegljenja plovila u luci, korištenje stalaka za smještaj plovila na kopnu, korištenje parkirališta za jedno osobno vozilo za vrijeme trajanja Ugovora o vezu.
 • KAT – kategorija plovila određuje se temeljem duljine preko svega (uključujući sve pramčane i krmene dodatke) i najveće širine trupa plovila.
  * marina Betina zadržava pravo da izvrši premjer plovila u luci.
 • DPS x Šmax – za plovila koja imaju za duljinu preko svega ili maksimalnu širinu cijeli broj (npr. 7,00 x 3,00) obračunava se slijedeća viša kategorija veza
 • YACHT BOX – korisnici veza imaju pravo koristiti priključke za vodu i električnu energiju (16 Ah), sanitarije i tuševe s toplom vodom samo za svoje osobne potrebe.
  * korištenje priključaka za vodu i električnu energiju dozvoljeno je jedino i samo uz prisustvo članova posade na plovilu u luci ili uz otvoreni Radni nalog na recepciji marine Betina
  * korisnici veza dužni su koristiti samo crijeva za vodu s ispravnim priključkom za slavinu i završetkom  s ventilom za zatvaranje
  * dnevno korištenje priključaka za električnu energiju od 32 Ah naplaćuje se u iznosu od +10% od dnevne cijene veza
  * korištenje vode za pranje plovila naplaćuje se po važećem Cjeniku marine Betina

Korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 dan, do 3 dana ili do 7 dana

 
KAT DPS x Šmax DNEVNI VIKEND TJEDNI
0 Jet – Ski 150,00 375,00 787,50
I < 7,00 x 3,00 270,00 675,00 1.417,50
II < 8,00 x 3,00 300,00 750,00 1.575,00
III < 9,00 x 3,00 330,00 825,00 1.732,50
IV < 10,00 x 4,00 370,00 925,00 1.942,50
V < 11,00 x 4,00 410,00 1.025,00 2.152,50
VI < 12,00 x 4,00 450,00 1.125,00 2.362,50
VII < 13,00 x 5,00 500,00 1.250,00 2.625,00
VIII < 14,00 x 5,00 550,00 1.375,00 2.887,50
IX < 15,00 x 5,00 600,00 1.500,00 3.150,00
X < 16,00 x 5,20 700,00 1.750,00 3.675,00
XI < 17,00 x 5,40 800,00 2.000,00 4.200,00
XII < 18,00 x 5,60 900,00 2.250,00 4.725,00
XIII < 19,00 x 5,80 1.000,00 2.500,00 5.250,00
XIV < 20,00 x 6,00 1.100,00 2.750,00 5.775,00
XV 20,00 x 6,00 > PO DOGOVORU
 • DNEVNI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 dana
 • VIKEND VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 dana
 • TJEDNI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 7 dana
 • PORT PASS – za korištenje veza u moru do 10 dana tijekom 1 godine odobrava se popust od -20% na cijenu dnevnog veza uz plaćanje cijelog iznosa unaprijed
 • TIME OUT – za korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 sata tijekom tekućeg dana i to najkasnije do 15.00 sati cijena dnevnog veza umanjuje se za -50 %
 • LONG TERM – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu poslije 15.00 sati tekućeg dana naplaćuje se po cijeni dnevnog veza
 • MULTIHULL – za višetrupce koji imaju maksimalnu širinu trupa do 6,5 m cijena veza uvećava se za +60% a za maksimalnu širinu trupa preko 6,5 m cijena veza se uvećava za +100%
 • CHECK IN – osoba koja upravlja plovilom dužna je odmah po dolasku u luku prijaviti svoj dolazakna recepciji marine Betina i predati plovidbenu dozvolu i popis članova posade na plovilu
 • CHECK OUT – osoba koja upravlja plovilom dužna je najmanje jedan sat prije odlaska plovila iz luke prijaviti svoj odlazak na recepciji marine Betina
  * u periodu od 01.10. t.g. do 31.03. s.g. odobrava se popust od -20% na cijene TRANZIT LOGA

Korištenje travel lifta za spuštanje plovila u more ili dizanje plovila iz mora

 
KAT DPS x Šmax LIFT IN LIFT OUT LIFT PASS
0 Jet – Ski 400,00 600,00 500,00
I < 7,00 x 3,00 600,00 900,00 750,00
II < 8,00 x 3,00 750,00 1125,00 937,50
III < 9,00 x 3,00 900,00 1350,00 1125,00
IV < 10,00 x 4,00 1200,00 1800,00 1500,00
V < 11,00 x 4,00 1500,00 2250,00 1875,00
VI < 12,00 x 4,00 1800,00 2700,00 2250,00
VII < 13,00 x 5,00 2100,00 3150,00 2625,00
VIII < 14,00 x 5,00 2400,00 3600,00 3000,00
IX < 15,00 x 5,00 2700,00 4050,00 3375,00
X < 16,00 x 5,20 3300,00 4950,00 4.125,00
XI < 17,00 x 5,40 3900,00 5850,00 4.875,00
XII < 18,00 x 5,60 4500,00 6750,00 5.625,00
XIII < 19,00 x 5,80 5100,00 7.650,00 6.375,00
XIV < 20,00 x 6,00 5700,00 8.550,00 7.125,00
XV 20,00 x 6,00 > BIG BROTHER – 440 T
 • LIFT IN - korištenje Travel lifta za spuštanje plovila u more
 • LIFT OUT – korištenje Travel lifta za dizanje plovila iz mora, pranje vanjske oplate podvodnog dijela trupa plovila i smještaj plovila na stalak (trailer)
  * ručno čišćenje školjki i obraslina na podvodnom dijelu trupa plovila nije uključeno u cijenu i
  naplaćuje se po važećem cjeniku marine Betina
 • LIFT PASS – korištenje Travel lifta u krugu marine do 1 sata
 • TRAVEL TWIX – za dvije uzastopne operacije Travel lifta (dizanje i spuštanje plovila) odobrava se 3 dana korištenja mjesta na kopnu i korištenje stalaka za smještaj plovila na kopnu
 • TRAVEL CARD CARD - za svaku sljedeću (treću) operaciju Travel lifta odobrava se popust od -10%

NOTA BENE – napomene:
* vlasnik plovila ili ovlaštena osoba dužna je najmanje 24 sata unaprijed na recepciji marine Betina
otvoriti Radni nalog za korištenje travel lifta
* vlasnik plovila ili ovlaštena osoba dužna je unaprijed prijaviti osobi koja upravlja travel liftom
svaku skrivenu točku ili manu na plovilu koje koristi uslugu travel lifta
* marina Betina ne odgovara za štete koje mogu nastati kao posljedica skivene točke ili mane na
plovilu za vrijeme korištenja travel lifta
* korištenje Travel lifta u vremenu od 15.00-22.00 sati naplaćuje se +50%, a noćni rad (22.00-08.00),
rad nedjeljom i rad na državni praznik naplaćuje se +100%

BIG BROTHER – korištenje Travel lifta od 440 t naplaćuje se prema Cjeniku Brodogradilišta Betina

Usluge održavanja plovila (trupa, motora i opreme)

 
WARM UP – startanje motora (mjesečno):
I > 2 x 1 sat 375,00
SWITCH ON – priključak plovila bez posade na el.energiju (mjesečno):
I > 16 Ah 180,00
II > 32 Ah 225,00
SAFE GUARD – kontrola priveznih konopa, bokobrana i palubne opreme (mjesečno):
I > 9 m 225,00
II > 12 m 270,00
III > 15 m 315,00
IV > 20 m 450,00
V > višetrupci +50%
PORT TOW – tegljenje plovila u luci / 1 Nm izvan luke:
I > 9 m 225,00
II > 12 m 315,00
III > 15 m 450,00
IV > 20 m 600,00
V > višetrupci +50%
SEA WAY – radovi na plovilu (1 m2 / bez materijala):
I > zaštita podvodnog dijela – 1 premaz 30,00
II > poliranje nadvodnog dijela 45,00
III > brušenje podvodnog dijela 75,00
WATER BOX – korištenje vode za pranje plovila (jednokratno):
I > 9 m 75,00
II > 12 120,00
III > 15 m 150,00
IV > 20 m 225,00
V > višetrupci +50%
HP WASH – pranje plovila s VT peračem (1 m2):
I > podvodni dio 15,00
II > nadvodni dio / paluba 22,50
III > ručno čiščenje obraslina 45,00
WASH ROOM – pranje i sušenje rublja (do 8 kg):
I > pranje 75,00
II > pranje i sušenje 120,00
RADNI SAT – cijena radnog sata:
I > mornara 225,00
II > mehaničara 375,00
III > ronilac 750,00
IV > prekovremeni rad / 15.00 – 22.00 sati +50%
V > nočni rad (22.00-08.00), rad Nedjeljom i rad na državni praznik +100%
PICK UP – lučka sredstava za dizanje (1 sat):
I > viljuškar 450,00
II > auto dizalica 675,00
MOORING LINE – oštečenje sidrenog konopa:
I > Ø 18 mm 600,00
II > Ø 20 mm 750,00
III > Ø 22 mm 900,00
PARKING * sat dan vikend tjedan mjesec sezonski
I > osobno vozilo 7,50 60,00 150,00 315,00 900,00 2.160,00
II > prikolica, trailer 9,00 72,00 180,00 378,00 1.080,00 2.592,00
III > karavan, kamion 12,00 96,00 240,00 504,00 1.440,00 3.456,00
IV > nepropisno parkiranje 750,00
V > zamjenska godišnja parking karta 600,00
VI > dodatna godišnja parking karta 1.800,00
VII > izgubljena ili oštečena parkirna kartica 450,00
* u periodu od 01.10. t.g. do 31.03. s.g. odobrava se popust -20% na cijene parkirališta

NOTA BENE – note:

 1. vlasnik plovila je dužna najmanje 48 sata unaprijed prijaviti izvođenje svih radova na plovilu u luci i otvoriti Radni nalog na recepciji marine Betina
 2. vlasnik plovila nema pravo bez odobrenja marine Betina koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu u luci
 3. marina Betina ne odgovara za štete na plovilu i opremi plovila kada vlasnik plovila koristi usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu u luci
 4. treće osobe koje izvode radove na plovilu u luci moraju imati registraciju za obavljanje djelatnosti
 5. vlasnik plovila je dužan odmah po završetku svih radova na plovilu u luci očistiti mjesto za izvođenje radova, u suprotnom, marina Betina će troškove čišćenja naplatiti po cijeni dnevnog veza
* sve cijene uključuju PDV

Vrijeme
Sorry! No actual weather data available!

Brodogradilište Betina

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

SUKLADNO ČLANKU 6. TOČKE 3. ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, (˝Narodne novine broj 130/17˝), PISANI PRIGOVOR KORISNIK USLUGE MOŽE PODNIJETI U POSLOVNIM PROSTORIJAMA GDJE ĆE PISANIM PUTEM BITI POTVRĐEN PRIMITAK, ILI PUTEM POŠTE NA ADRESU­­­­­­­­­­­­­:

­­­­­­­­­­­BRODOGRADILIŠTE I MARINA BETINA
NIKOLE ŠKEVINA 15, 22244 BETINA
ili putem telefaksa: ­­­­­­­022/434-497
ili putem maila: marina-betina@si.t-com.hr
NA PRIGOVOR ĆE BITI ODGOVORENO U PISANOM OBLIKU U ROKU OD 15 DANA