mjesto kojem pripadate...

Marina raspolaže sa tri pokretne dizalice (travel lifta) nosivosti 20, 40 i 440 t kojima se vrši usluga podizanja i spuštanja plovila.

Travel lift 20 T
440

Travel lift 440 T

U marini je dostupan i velik broj servisnih usluga:

I Servis trupa plovila:
– pranje, brušenje i zaštita podvodnog dijela vanjske oplate,
– poliranje nadvodnog dijela vanjske oplate,
– pranje palube i čišćenje unutrašnjih prostorija plovila

II Servis podvodnih dijelova plovila:
– čišćenje osovine i brodskog propelera,
– izmjena anoda i podvodnih ventila

III Servis motora:
– startanje i kontrola rada motora,
– konzervacija i dekonzervacija motora,
– punjenje i održavanje brodske baterije,
– izmjena ulja u motoru

Vrijeme
Sorry! No actual weather data available!

Brodogradilište Betina

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

SUKLADNO ČLANKU 6. TOČKE 3. ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, (˝Narodne novine broj 130/17˝), PISANI PRIGOVOR KORISNIK USLUGE MOŽE PODNIJETI U POSLOVNIM PROSTORIJAMA GDJE ĆE PISANIM PUTEM BITI POTVRĐEN PRIMITAK, ILI PUTEM POŠTE NA ADRESU­­­­­­­­­­­­­:

­­­­­­­­­­­BRODOGRADILIŠTE I MARINA BETINA
NIKOLE ŠKEVINA 15, 22244 BETINA
ili putem telefaksa: ­­­­­­­022/434-497
ili putem maila: marina-betina@si.t-com.hr
NA PRIGOVOR ĆE BITI ODGOVORENO U PISANOM OBLIKU U ROKU OD 15 DANA