Cjenik naših usluga

Korištenje veza do 1 godine – u moru, na kopnu ili kombinirano (6 mjeseci u moru i 6 mjeseci na kopnu)

 
KAT. DPS x Šmax DRY DOCK SEA POINT TERRA MARIS
I < 7,00 x 3,00 2.736,00 3.040,00 3.648,00
II < 8,00 x 3,00 3.024,00 3.360,00 4.032,00
III < 9,00 x 3,00 3.317,40 3.686,00 4.423,20
IV < 10 ,00x 4,00 3.704,40 4.116,00 4.939,20
V < 11,00 x 4,00 4.098,60 4.554,00 5.464,80
VI < 12,00 x 4,00 4.500,00 5.000,00 6.000,00
VII < 13,00 x 5,00 4.999,50 5.555,00 6.666,00
VIII < 14,00 x 5,00 5.508,00 6.120,00 7.344,00
IX < 15,00 x 5,00 6.025,50 6.695,00 8.034,00
X < 16,00 x 5,20 7.020,00 7.800,00 9.360,00
XI < 17,00 x 5,40 8.032,50 8.925,00 10.710,00
XII < 18,00 x 5,60 9.063,00 10.070,00 12.084,00
XIII < 19,00 x 5,80 10.111,50 11.235,00 13.482,00
XIV < 20,00 x 6,00 11.178,00 12.420,00 14.904,00
XV 20,00 x 6,00 > po dogovoru
 • DRY DOCK – korištenje mjesta na kopnu do 1 godine
 • SEA POINT – korištenje veza u moru do 1 godine
 • TERRA MARIS – korištenje veza u moru od 01.04. do 30.09. i mjesta na kopnu od 01.10. do 31.03.
 • CHARTER FEE – za plovila koja se koriste za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter) cijena godišnjeg veza uvećava se za 10%
  *Marina Betina zadržava pravo provjere namjene korištenja plovila u luci.
 • LOYALTY BONUS – 1% popusta na usluge Marine Betina za svaki minuli godišnji Ugovor o vezu i to samo za plovila registrirana za osobne potrebe – max popust 10%
 • ANNUAL PLUS – plovila na godišnjem vezu u Marini Betina imaju pravo na 3 dana besplatnog korištenja mjesta na kopnu ili veza u moru
 • PARK CAR – korisnici godišnjeg veza imaju pravo koristiti parkiralište u Marini Betina za svoje osobno vozilo za vrijeme trajanja Ugovora o vezu
  * Marina Betina ne odgovara za štete na vozilu i stvarima u vozilu za vrijeme korištenja parkirališta
 • VALID DATE – godišnji Ugovor o vezu zaključuje se na određeno vrijeme i to od 01.04. tekuće godine do 31.03. slijedeće godine

korištenje veza do 1 mjeseca, do 3 mjeseca ili do 6 mjeseci (od 01.10. tekuće god. do 31.03. slijedeće god.)

 
KAT DPS x Šmax MJESEČNI SEZONSKI ZIMSKI
I < 7,00 x 3,00 480,00 1152,00 1728,00
II < 8,00 x 3,00 525,00 1260,00 1890,00
III < 9,00 x 3,00 570,00 1368,00 2052,00
IV < 10,00 x 4,00 630,00 1512,00 2268,00
V < 11,00 x 4,00 690,00 1656,00 2484,00
VI < 12,00 x 4,00 750,00 1800,00 2700,00
VII < 13,00 x 5,00 825,00 1980,00 2970,00
VIII < 14,00 x 5,00 900,00 2160,00 3240,00
IX < 15,00 x 5,00 975,00 2340,00 3510,00
X < 16,00 x 5,20 1125,00 2700,00 4050,00
XI < 17,00 x 5,40 1275,00 3060,00 4590,00
XII < 18,00 x 5,60 1425,00 3420,00 5130,00
XIII < 19,00 x 5,80 1575,00 3780,00 5670,00
XIV < 20,00 x 6,00 1725,00 4140,00 6210,00
XV 20,00 x 6,00 > PO DOGOVORU
 • MJESEČNI VEZ – korištenja veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 mjeseca
 • SEZONSKI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 mjeseca
 • ZIMSKI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu od 01. 10. do 31. 03.
 • KAT – kategorija veza određuje se temeljem duljine preko svega (uključujući sve pramčane i krmene dodatke) i najveće širine plovila u luci
  * Marina Betina zadržava pravo izvršiti premjer plovila u luci
 • DPS xŠmax – plovila u luci koja imaju za duljinu preko svega ili maksimalnu širinu cijeli broj (npr. 7,00 x 3,00) obračunava se slijedeća viša kategorija veza
 • YACHT BOX – članovi posade na plovilu u luci imaju pravo koristiti priključke za vodu i električnu energiju, sanitarije i tuševe s toplom vodom i to samo za svoje osobne potrebe
  * korištenje priključaka za vodu i električnu energiju dozvoljeno je jedino i samo uz prisustvo članova posade na plovilu u luci ili uz otvoreni Radni nalog na recepciji marine Betina
  * članovi posade na plovilu u luci dužni su koristiti samo crijeva za vodu s ispravnim priključkom za slavinu i završetkom s ventilom za zatvaranje
  * korištenje vode za pranje plovila u luci naplaćuje se po važećem cjeniku marine Betina

Korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 dan, do 3 dana ili do 7 dana

 
KAT DPS x Šmax DNEVNI VIKEND TJEDNI
I < 7,00 x 3,00 32,00 80,00 168,00
II < 8,00 x 3,00 35,00 87,50 183,75
III < 9,00 x 3,00 38,00 95,00 199,50
IV < 10,00 x 4,00 42,00 105,00 220,50
V < 11,00 x 4,00 46,00 115,00 241,50
VI < 12,00 x 4,00 50,00 125,00 262,50
VII < 13,00 x 5,00 55,00 137,50 288,75
VIII < 14,00 x 5,00 60,00 150,00 315,00
IX < 15,00 x 5,00 65,00 162,50 341,25
X < 16,00 x 5,20 75,00 187,50 393,75
XI < 17,00 x 5,40 85,00 212,50 446,25
XII < 18,00 x 5,60 95,00 237,50 498,75
XIII < 19,00 x 5,80 105,00 262,50 551,25
XIV < 20,00 x 6,00 115,00 287,50 603,75
XV 20,00 x 6,00 > PO DOGOVORU
 • DNEVNI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 dana
 • VIKEND VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 dana
 • TJEDNI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 7 dana
 • TIME OUT – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 sata tijekom tekućeg dana i to najkasnije do 15:00 sati cijena dnevnog vaza umanjuje se za 50%
 • LONG TERM – korištenja veza u moru ili mjesta na kopnu poslije 15:00 sati tijekom tekućeg dana naplaćuje se po cijeni dnevnog veza
 • MULTIHULL – za višetrupce koji imaju maksimalnu širinu preko 6,00 m cijena veza uvećava se za 50%
 • CHECK IN – osoba koja upravlja plovilom dužna je odmah po dolasku u luku prijaviti svoj dolazak na recepciji Marine Betina i predati plovidbenu dozvolu i popis članova posade na plovilu u luci
 • CHECK OUT – osoba koja upravlja plovilom dužna je najmanje jedan sat prije odlaska plovila iz luke prijaviti svoj odlazak na recepciji Marine Betina

Korištenje travel lifta za spuštanje plovila u more ili dizanje plovila iz mora

 
KAT DPS x Šmax LIFT IN LIFT OUT LIFT PASS
I < 7,00 x 3,00 80,00 120,00 100,00
II < 8,00 x 3,00 100,00 150,00 125,00
III < 9,00 x 3,00 120,00 180,00 150,00
IV < 10,00 x 4,00 160,00 240,00 200,00
V < 11,00 x 4,00 200,00 300,00 250,00
VI < 12,00 x 4,00 240,00 360,00 300,00
VII < 13,00 x 5,00 280,00 420,00 350,00
VIII < 14,00 x 5,00 320,00 480,00 400,00
IX < 15,00 x 5,00 360,00 540,00 450,00
X < 16,00 x 5,20 440,00 660,00 550,00
XI < 17,00 x 5,40 520,00 780,00 650,00
XII < 18,00 x 5,60 600,00 900,00 750,00
XIII < 19,00 x 5,80 680,00 1020,00 850,00
XIV < 20,00 x 6,00 760,00 1140,00 950,00
XV 20,00 x 6,00 > BIG BROTHER – 260 t
 • LIFT IN – korištenje travel lifta za spuštanje plovila u more
 • LIFT OUT – korištenje travel lifta za dizanje plovila iz mora, pranje vanjske oplate podvodnog dijela trupa plovila i smještaj plovila na stalak
  * ručno čišćenje školjki i obraslina na podvodnom dijelu trupa plovila nije uključeno u cijenu i naplaćuje se po važećem cjeniku marine Betina
 • LIFT PASS – korištenja travel lifta u krugu Marine Betina do 1 sata
 • NAPOMENE – * vlasnik plovila ili ovlaštene osoba dužna je najmanje 24 sata unaprijed na recepciji Marine Betina otvoriti Radni nalog za korištenje travel lifta
  * vlasnik plovila ili ovlaštena osoba dužna je unaprijed prijaviti osobi koja upravlja travel liftom svaku skrivenu točku ili manu na plovilu koje koristi uslugu travel lifta
  * Marina Betina ne odgovara za štete koje mogu nastati kao posljedica skrivene točke ili mane na plovilu za vrijeme korištenja travel lifta
 • BIG BROTHER – korištenje travel lifta od 260 t naplaćuje se prema važećem cjeniku Brodogradilišta Betina

Usluge održavanja plovila (trupa, motora i opreme)

WARM UP – startanje motora (mjesečno)
I > 2 x 1 h mjesečno 40,00

START SET – punjenje baterije:
I > priključak plovila na el. energiju ( 1 x mjesečno) 20,00

TOP DRESS – zimsko raspremanje plovila:
I > 9 m 60,00
II > 12 m 80,00
III > 15 m 100,00
IV > 20 m 150,00
V > višetrupci +50%

SAFE GUARD – nadzor plovila u luci bez posade (mjesečno):
I > 9 m 30,00
II > 12 m 40,00
III > 15 m 50,00
IV > 20 m 60,00
V > višetrupci +50%

PORT TOW – tegljenje plovila u luci:
I > 9 m 30,00
II > 12 m 40,00
III > 15 m 60,00
IV > 20 m 80,00
V > višetrupci +50%

SEA WAY – radovi na plovilu (1 m2 / bez materijala):
I > zaštita podvodnog dijela – 1 premaz 4,00
II > poliranje nadvodnog dijela 6,00
III > brušenje podvodnog dijela 10,00

INTER LUX – unutarnje čišćenje plovila:
I >9 m 60,00
II >12 m 80,00
III >15 m 100,00
IV > 20 m 150,00
V > višetrupci +50%

WATER BOX – korištenje vode za pranje plovila u luci (dnevno):
I >9 m 10,00
II >12 m 20,00
III >15 m 30,00
IV > 20 m 40,00
V > višetrupci +50%

HP WASH – pranje plovila s VT peračem (1 m2):
I > podvodni dio 2,00
II > nadvodni dio/paluba 3,00
III >ručno čišćenje obraslina 5,00

WASH ROOM – pranje i sušenje rublja (do 5 kg):
I > pranje 10,00
II > pranje i sušenje 15,00

PICK UP – lučka sredstva za dizanje (1 h):
I > viličar – 1h 60,00
II > auto dizalica – 1h 90,00

RADNI SAT – cijena radnog sata:
I > mornara 30,00
II >mehaničara 40,00
III > ronioca 80,00
IV >prekovremeni rad /15.00-22.00 +50%
V > noćni rad (22.00-08.00), rad nedjeljom i na državni praznik +100%

MOORING LINE – oštećenje sidrenog konopa:
I > Ø 18 mm 80,00
II > Ø 20 mm 100,00
III > Ø 22 mm 120,00

PORT TAXES – lučke pristojbe:
I > carinsko skladištenje 50,00
II > eko – servis 50,00

NAPOMENE:

 1. vlasnik plovila dužan je najmanje 24 sata unaprijed prijaviti izvođenje svih radova na plovilu u luci i otvoriti Radni nalog na recepciji Marine Betina
 2. vlasnik plovila nema pravo bez odobrenja Marine Betina koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu u luci
 3. Marina Betina ne odgovara za štete na plovilu i opremi plovila kada vlasnik plovila koristi usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu u luci
 4. korištenje mjesta za izvođenje radova na plovilu u luci naplaćuje se po cijeni dnevnog veza
 5. treće osobe koje izvode radove na plovilu u luci moraju imati registraciju za obavljanje djelatnosti
 6. vlasnik plovila je dužan odmah po završetku svih radova na plovilu u luci očistiti mjesto za izvođenje radova, u suprotnom, Marina Betina će troškove čišćenja naplatiti po cijeni  dnevnog veza

Vrijeme
Sorry! No actual weather data available!

Brodogradilište Betina