Cjenik naših usluga

Korištenje veza do 1 godine – u moru, na kopnu ili kombinirano (6 mjeseci u moru i 6 mjeseci na kopnu)

 
KAT. DPS x Šmax DRY DOCK SEA POINT TERRA MARIS
I < 7,00 x 3,00 20.520,00 22.800,00 27.360,00
II < 8,00 x 3,00 22.680,00 25.200,00 30.240,00
III < 9,00 x 3,00 24.880,50 27.645,00 33.174,00
IV < 10,00 x 4,00 27.783,40 30.870,00 37.044,00
V < 11,00 x 4,00 30.739,50 34.155,00 40.986,00
VI < 12,00 x 4,00 33.750,00 37.500,00 45.000,00
VII < 13,00 x 5,00 37.496,25 41.662,50 49.995,00
VIII < 14,00 x 5,00 41.310,00 45.900,00 55.080,00
IX < 15,00 x 5,00 45.191,25 50.212,50 60.255,00
X < 16,00 x 5,20 52.650,00 58.500,00 70.200,00
XI < 17,00 x 5,40 60.243,75 66.937,50 80.325,00
XII < 18,00 x 5,60 67.972,50 75.525,00 90.630,00
XIII < 19,00 x 5,80 75.836,25 84.262,50 101.115,00
XIV < 20,00 x 6,00 83.835,00 93.150,00 111.780,00
XV 20,00 x 6,00 > po dogovoru
 • DRY DOCK – korištenje mjesta na kopnu do 1 godine
 • SEA POINT – korištenje veza u moru do 1 godine
 • TERRA MARIS – korištenje veza u moru od 01.04. do 30.09. i mjesta na kopnu od 01.10. do 31.03.
 • CHARTER FEE – za plovila koja se koriste za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter) cijena godišnjeg veza uvećava se za 10%
  *Marina Betina zadržava pravo provjere namjene korištenja plovila u luci.
 • LOYALTY BONUS – 1% popusta na usluge Marine Betina za svaki minuli godišnji Ugovor o vezu i to samo za plovila registrirana za osobne potrebe – max popust 10%
 • ANNUAL PLUS – plovila na godišnjem vezu u Marini Betina imaju pravo na 3 dana besplatnog korištenja mjesta na kopnu ili veza u moru
 • PARK CAR – korisnici godišnjeg veza imaju pravo koristiti parkiralište u Marini Betina za svoje osobno vozilo za vrijeme trajanja Ugovora o vezu
  * Marina Betina ne odgovara za štete na vozilu i stvarima u vozilu za vrijeme korištenja parkirališta
 • VALID DATE – godišnji Ugovor o vezu zaključuje se na određeno vrijeme i to od 01.04. tekuće godine do 31.03. slijedeće godine

korištenje veza do 1 mjeseca, do 3 mjeseca ili do 6 mjeseci (od 01.10. tekuće god. do 31.03. slijedeće god.)

 
KAT DPS x Šmax MJESEČNI SEZONSKI ZIMSKI
I < 7,00 x 3,00 3,600,00 8,640,00 12,960,00
II < 8,00 x 3,00 3,937,50 9,450,00 14,175,00
III < 9,00 x 3,00 4,275,00 10,260,00 15,390,00
IV < 10,00 x 4,00 4,725,00 11,340,00 17,010,00
V < 11,00 x 4,00 5,175,00 12,420,00 18,630,00
VI < 12,00 x 4,00 5,625,00 13,500,00 20,250,00
VII < 13,00 x 5,00 6,187,50 14,850,00 22,275,00
VIII < 14,00 x 5,00 6,750,00 16,200,00 24,300,00
IX < 15,00 x 5,00 7,312,50 17,550,00 26,325,00
X < 16,00 x 5,20 8,437,50 20,250,00 30,375,00
XI < 17,00 x 5,40 9,562,50 22,950,00 34,425,00
XII < 18,00 x 5,60 10,687,50 25,650,00 38,475,00
XIII < 19,00 x 5,80 11,812,50 28,350,00 42,525,00
XIV < 20,00 x 6,00 12,937,50 31,050,00 46,575,00
XV 20,00 x 6,00 > PO DOGOVORU
 • MJESEČNI VEZ – korištenja veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 mjeseca
 • SEZONSKI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 mjeseca
 • ZIMSKI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu od 01. 10. do 31. 03.
 • KAT – kategorija veza određuje se temeljem duljine preko svega (uključujući sve pramčane i krmene dodatke) i najveće širine plovila u luci
  * Marina Betina zadržava pravo izvršiti premjer plovila u luci
 • DPS xŠmax – plovila u luci koja imaju za duljinu preko svega ili maksimalnu širinu cijeli broj (npr. 7,00 x 3,00) obračunava se slijedeća viša kategorija veza
 • YACHT BOX – članovi posade na plovilu u luci imaju pravo koristiti priključke za vodu i električnu energiju, sanitarije i tuševe s toplom vodom i to samo za svoje osobne potrebe
  * korištenje priključaka za vodu i električnu energiju dozvoljeno je jedino i samo uz prisustvo članova posade na plovilu u luci ili uz otvoreni Radni nalog na recepciji marine Betina
  * članovi posade na plovilu u luci dužni su koristiti samo crijeva za vodu s ispravnim priključkom za slavinu i završetkom s ventilom za zatvaranje
  * korištenje vode za pranje plovila u luci naplaćuje se po važećem cjeniku marine Betina

Korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 dan, do 3 dana ili do 7 dana

 
KAT DPS x Šmax DNEVNI VIKEND TJEDNI
I < 7,00 x 3,00 240,00 600,00 1,260,00
II < 8,00 x 3,00 262,50 656,25 1,378,13
III < 9,00 x 3,00 285,00 712,50 1,496,25
IV < 10,00 x 4,00 315,00 787,50 1,653,75
V < 11,00 x 4,00 345,00 862,50 1,811,25
VI < 12,00 x 4,00 375,00 937,50 1,968,75
VII < 13,00 x 5,00 412,50 1,031,25 2,165,63
VIII < 14,00 x 5,00 450,00 1,125,00 2,362,50
IX < 15,00 x 5,00 487,50 1,218,75 2,559,38
X < 16,00 x 5,20 562,50 1,406,25 2,953,13
XI < 17,00 x 5,40 637,50 1,593,75 3,346,88
XII < 18,00 x 5,60 712,50 1,781,25 3,740,63
XIII < 19,00 x 5,80 787,50 1,968,75 4,134,38
XIV < 20,00 x 6,00 862,50 2,156,25 4,528,13
XV 20,00 x 6,00 > PO DOGOVORU
 • DNEVNI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 1 dana
 • VIKEND VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 dana
 • TJEDNI VEZ – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 7 dana
 • TIME OUT – korištenje veza u moru ili mjesta na kopnu do 3 sata tijekom tekućeg dana i to najkasnije do 15:00 sati cijena dnevnog vaza umanjuje se za 50%
 • LONG TERM – korištenja veza u moru ili mjesta na kopnu poslije 15:00 sati tijekom tekućeg dana naplaćuje se po cijeni dnevnog veza
 • MULTIHULL – za višetrupce koji imaju maksimalnu širinu preko 6,00 m cijena veza uvećava se za 50%
 • CHECK IN – osoba koja upravlja plovilom dužna je odmah po dolasku u luku prijaviti svoj dolazak na recepciji Marine Betina i predati plovidbenu dozvolu i popis članova posade na plovilu u luci
 • CHECK OUT – osoba koja upravlja plovilom dužna je najmanje jedan sat prije odlaska plovila iz luke prijaviti svoj odlazak na recepciji Marine Betina

Korištenje travel lifta za spuštanje plovila u more ili dizanje plovila iz mora

 
KAT DPS x Šmax LIFT IN LIFT OUT LIFT PASS
I < 7,00 x 3,00 600,00 900,00 750,00
II < 8,00 x 3,00 750,00 1,125,00 937,50
III < 9,00 x 3,00 900,00 1,350,00 1,125,00
IV < 10,00 x 4,00 1,200,00 1,800,00 1,500,00
V < 11,00 x 4,00 1,500,00 2,250,00 1,875,00
VI < 12,00 x 4,00 1,800,00 2,700,00 2,250,00
VII < 13,00 x 5,00 2,100,00 3,150,00 2,625,00
VIII < 14,00 x 5,00 2,400,00 3,600,00 3,000,00
IX < 15,00 x 5,00 2,700,00 4,050,00 3,375,00
X < 16,00 x 5,20 3,300,00 4,950,00 4,125,00
XI < 17,00 x 5,40 3,900,00 5,850,00 4,875,00
XII < 18,00 x 5,60 4,500,00 6,750,00 5,625,00
XIII < 19,00 x 5,80 5,100,00 7,650,00 6,375,00
XIV < 20,00 x 6,00 5,700,00 8,550,00 7,125,00
XV 20,00 x 6,00 > BIG BROTHER – 260 t
 • LIFT IN – korištenje travel lifta za spuštanje plovila u more
 • LIFT OUT – korištenje travel lifta za dizanje plovila iz mora, pranje vanjske oplate podvodnog dijela trupa plovila i smještaj plovila na stalak
  * ručno čišćenje školjki i obraslina na podvodnom dijelu trupa plovila nije uključeno u cijenu i naplaćuje se po važećem cjeniku marine Betina
 • LIFT PASS – korištenja travel lifta u krugu Marine Betina do 1 sata
 • NAPOMENE – * vlasnik plovila ili ovlaštene osoba dužna je najmanje 24 sata unaprijed na recepciji Marine Betina otvoriti Radni nalog za korištenje travel lifta
  * vlasnik plovila ili ovlaštena osoba dužna je unaprijed prijaviti osobi koja upravlja travel liftom svaku skrivenu točku ili manu na plovilu koje koristi uslugu travel lifta
  * Marina Betina ne odgovara za štete koje mogu nastati kao posljedica skrivene točke ili mane na plovilu za vrijeme korištenja travel lifta
 • BIG BROTHER – korištenje travel lifta od 260 t naplaćuje se prema važećem cjeniku Brodogradilišta Betina

Usluge održavanja plovila (trupa, motora i opreme)

WARM UP – startanje motora (mjesečno)
I > 2 x 1 h mjesečno 300,00

SWITCH ON – punjenje brodske baterije:
I > priključak plovila na el. energiju ( 1 x mjesečno) 150,00

TOP DRESS – zimsko raspremanje plovila:
I > 9 m 450,00
II > 12 m 600,00
III > 15 m 750,00
IV > 20 m 1,125,00
V > višetrupci +50%

SAFE GUARD – nadzor plovila u luci bez posade (mjesečno):
I > 9 m 225,00
II > 12 m 300,00
III > 15 m 375,00
IV > 20 m 450,00
V > višetrupci +50%

PORT TOW – tegljenje plovila u luci:
I > 9 m 225,00
II > 12 m 300,00
III > 15 m 450,00
IV > 20 m 600,00
V > višetrupci +50%

SEA WAY – radovi na plovilu (1 m2 / bez materijala):
I > zaštita podvodnog dijela – 1 premaz 30,00
II > poliranje nadvodnog dijela 45,00
III > brušenje podvodnog dijela 75,00

INTER LUX – unutarnje čišćenje plovila:
I >9 m 450,00
II >12 m 600,00
III >15 m 750,00
IV > 20 m 1,125,00
V > višetrupci +50%

WATER BOX – korištenje vode za pranje plovila u luci (dnevno):
I >9 m 75,00
II >12 m 150,00
III >15 m 225,00
IV > 20 m 300,00
V > višetrupci +50%

HP WASH – pranje plovila s VT peračem (1 m2):
I > podvodni dio 15,00
II > nadvodni dio/paluba 22,50
III >ručno čišćenje obraslina 37,50

WASH ROOM – pranje i sušenje rublja (do 8 kg):
I > pranje 75,00
II > pranje i sušenje 112,50

PICK UP – lučka sredstva za dizanje (1 h):
I > viličar –  450,00
II > auto dizalica –  675,00

RADNI SAT – cijena radnog sata:
I > mornara 225,00
II >mehaničara 300,00
III > ronioca 600,00
IV >prekovremeni rad /15.00-22.00 +50%
V > noćni rad (22.00-08.00), rad nedjeljom i na državni praznik +100%

MOORING LINE – oštećenje sidrenog konopa:
I > Ø 18 mm 600,00
II > Ø 20 mm 750,00
III > Ø 22 mm 900,00

PORT TAXES – lučke pristojbe:
I > carinsko skladištenje 375,00
II > eko – servis 375,00

NAPOMENE:

 1. vlasnik plovila dužan je najmanje 24 sata unaprijed prijaviti izvođenje svih radova na plovilu u luci i otvoriti Radni nalog na recepciji Marine Betina
 2. vlasnik plovila nema pravo bez odobrenja Marine Betina koristiti usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu u luci
 3. Marina Betina ne odgovara za štete na plovilu i opremi plovila kada vlasnik plovila koristi usluge trećih osoba za nadzor, održavanje ili izvođenje radova na plovilu u luci
 4. korištenje mjesta za izvođenje radova na plovilu u luci naplaćuje se po cijeni dnevnog veza
 5. treće osobe koje izvode radove na plovilu u luci moraju imati registraciju za obavljanje djelatnosti
 6. vlasnik plovila je dužan odmah po završetku svih radova na plovilu u luci očistiti mjesto za izvođenje radova, u suprotnom, Marina Betina će troškove čišćenja naplatiti po cijeni  dnevnog veza

Vrijeme
Sorry! No actual weather data available!

Brodogradilište Betina

Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

SUKLADNO ČLANKU 6. TOČKE 3. ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU, (˝Narodne novine broj 130/17˝), PISANI PRIGOVOR KORISNIK USLUGE MOŽE PODNIJETI U POSLOVNIM PROSTORIJAMA GDJE ĆE PISANIM PUTEM BITI POTVRĐEN PRIMITAK, ILI PUTEM POŠTE NA ADRESU­­­­­­­­­­­­­:

­­­­­­­­­­­BRODOGRADILIŠTE I MARINA BETINA
NIKOLE ŠKEVINA 15, 22244 BETINA
ili putem telefaksa: ­­­­­­­022/434-497
ili putem maila: marina-betina@si.t-com.hr
NA PRIGOVOR ĆE BITI ODGOVORENO U PISANOM OBLIKU U ROKU OD 15 DANA